Takip Et

YAYINLARIMIZ

Teslimsiz Taşınır Rehni Kavramını Hiç Duydunuz Mu ? 6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu İle Artık Mümkün…

6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu teslimsiz olarak taşınır rehin kurulmasının yaygınlaştırılması, rehne konu olabilecek taşınır varlıkların kapsamının genişletilmesi, rehinli taşınır varlıkların aleni olması ve sorgulanabilmesi, borçlunun temerrüdü halinde rehinli taşınır varlığın mülkiyetinin devralınması gibi alternatif imkânlarla rehinli alacaklıların alacaklarına alternatif yollarla ulaşmasına imkân sağlayarak finansmana erişimi kolaylaştırmayı amaçlayarak yepyeni bir hukuki şekil ve imkan getirmiştir.  Uygulamada henüz çok yaygınlaşmasa da ileride çok daha fazla rastlayacağımız  teknolojinin imkanlarından da yararlanan modern ve önemli bir hukuki düzenlemedir. Web sitemizin makaleler bölümünde okuyabileceğiniz yazımızda çok fazla detaya girmeksizin, konunun ana çerçevesini ortaya koymaya çalıştık. Yararlı olması dileğimizle.

Diğer Haberler

Hukuki Açıdan Mobbing

Son dönem sıkça duyduğumuz bir kavram mobbing… Özetle, işyerinde devamlı olarak ya da sistematik şekilde uygulanan psikolojik taciz ve şiddet anlamına geliyor. Modern çalışma hayatının

Telafi Çalışması

Geçtiğimiz günlerde, hemen hemen tüm yurtta Organize Sanayi Bölgelerinde yaşanan elektrik ve doğalgaz kesintileri sebebi ile pek çok firmada işler durdu. Kesintiler sebebiyle çalışamayan işyerleri

2022 Ocak Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu

Türk Borçlar Kanunu’nun 344. Maddesi gereğince; taraflarca ayrı bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre

error: